Menu

   główna

   ziny

   nowe ziny

   linki

   podziękowania

   historia AZK

   staty serwa

Podziękowania

Podziękowania są niżej. Data po lewej stronie jest w formacie

dd.mm.rrrr i oznacza datę wpisania podziękowania.

 

 

 

 

 

 26.06.2006  --  dla Glob@sa za podrzucenie w grudniu 2005 r. pomysłu założenia serwisu z zinami
 26.06.2006 -- dla Glob@sa za podrzucenie layouta w lutym 2006 r.
 26.06.2006 -- dla jajho z zespołu NoRespect.pl za podrzucenie w marcu 2006 r. zinów SportCenter i Action SportCenter
 26.06.2006 -- dla StreaKa za podrzucenie w kwietniu 2006 r. zina EmuZine
 03.07.2006 -- dla Glob@sa za zgłoszenie w lipcu 2006 r. propozycji włączenia do Archiwum zinów PTiKuś i @t
 23.08.2006 -- dla jajho z b. zespołu NoRespect.pl za podrzucenie w marcu 2006 r. numerów 1 - 6 zina Era Games Mag
 23.08.2006 -- dla m3ntora z b. zespołu NoRespect.pl za umożliwienie pobrania w marcu 2006 r. numerów 7-8 i 9 zina Era Games Mag
 23.08.2006 -- dla m3ntora b. rednacza zinów Era Games Mag i NoRespect za wyrażenie zgody na udostępnienie w AZK tych dwóch zinów
 07.09.2006 -- dla pxxbxx b. rednacza zina User Mag za podrzucenie we wrześniu 2006 r. wszystkich 18 numerów tego zina
 23.01.2007 -- dla grindera za podrzucenie brakującego numeru 33 zina RTS Area
 23.01.2007 -- dla Redakcji RTS Area za wyrażenie zgody na udostępnienie w AZK archiwum zina RTS Area
 14.10.2007 -- dla Hooba b. redaktora zina Gameholic za propozycję włączenia tego zina do AZK
 07.01.2008 -- dla Frankosia za wyrażenie zgody na udostępnienie w AZK nru @t52-epilog
 08.04.2010 -- dla Korodzika b. rednacza zina No Operation (NOP) za podrzucenie w kwietniu 2010 r. wszystkich numerów tego zina
 10.02.2012 -- dla grindera za podrzucenie brakującego numeru 14 zina Escape Magazine